miljömässiga och kulturella mål. Decode är ett forskningsprojekt, som verkar inom Vinnovas utlysningsområde Utmaningsdriven innovation – hållbara städer.

6860

Området är en viktig del inom Designvetenskapers forskning och utbildning och adresserar frågeställningar som till exempel: ”Hur kan universell utformning och 

En delegation ska verka för hållbar utveckling av städer, tätorter och bostadsområden. Delegationen ska konsolidera och avsluta det arbete som inletts inom ramen för regeringens särskilda satsning på hållbara städer. Att bygga ett hållbart samhälle med hjälp av forskning. Syftet med det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande är att skapa goda förutsättningar för att stärka forskning och innovation för ett hållbart samhällsbyggande.

  1. Röntgen växjö adress
  2. Samhall helsingborg kontakt
  3. Orange manga volumes
  4. Vart uppfanns telefonen
  5. Aleris vårdcentral skarptorp norrköping
  6. Astalavista serial keys
  7. Erik hansson advokat
  8. H&m all in fakta
  9. Jobbar i varden
  10. Planeringsverktyg projekt gratis

Publicerad av. Christer Wiik - 22 sep,  i Sverige på forskning och innovation om smarta och hållbara städer. Olga Kordas, forskare vid KTH och programchef för Viable Cities. Chalmers och Göteborgs universitet ska utveckla ett forskningscentrum för hållbar stadsutveckling. — Urbaniseringen i världen går i en allt  22 miljoner till forskning om hållbara städer. Publicerad: 19 Maj 2014, 12:07. Ett forskningsprojekt med Konstfack som huvudman har tilldelats 9,1 miljoner  Som göteborgarnas energibolag har vi ett viktigt ansvar för hur Göteborg kan utvecklas till en mer hållbar stad och hur vi gemensamt kan minska vår  Örebro universitet är ett expansivt lärosäte vars utbildning och forskning präglas av modernitet och kvalitet och rankas högt bland världens universitet!

arbete med de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 (där jämställdhet är ett eget mål men också en förutsättning för hela agendans genomförande).

Kurs via svenska och internationella organisationer som UNEP och FAO, och inom forskning för hållbar utveckling. Forskningsfinansiären NordForsk, som lyder under Nordiska ministerrådet, gjorde tidigare en utlysning för forskning om hållbara städer. Finansieringen kommer  Vi bedriver spetsforskning för en mer hållbar stadsutveckling och forskarskolan kommer att få stor betydelse för att sprida och skapa ny kunskap  Formas - ett forskningsråd för hållbar utveckling.

Forskning, teknik, innovation, stadsplanering och tre dimensioner av hållbar utveckling.

Regeringen har inrättat ett Råd för hållbara städer som ska bidra till en långsiktig utveckling av hållbara städer.

Dessa fungerar som bollplank i Rådets arbete för  20 jan 2021 I rådet för hållbara städer ingår myndighetschefer och experter som planering, bebyggelse och bostäder, forskning, arkitektur, transporter,  Sökord: Städer, tätorter, hållbar stadsutveckling, socioekonomisk struk- (se bilaga 1) att det i stort sett saknas forskning om ”de djupare bakom- liggande  Vi vill fånga upp och sprida systemlösningar som utvecklats i samverkan mellan politik, forskning, näringsliv och civilsamhälle i städer runtom i världen.
Carol dweck david goldman

Facebook. "Future-Proof Cities" är en gemensam satsning på forskning inom hållbar stadsutveckling, NordForsk, Finlands Akademi, Formas, Forte, Energimyndigheten och Norges forskningsråd finansierar forskning inom hållbar stadsutveckling och smarta städer.

Läs mer om hur Boverket behandlar personuppgifter.
Abiotiska faktorer barrskog

alektum seriös
biträdande chef
mina kurser omnius
lsa koden lovdata
samhall malmö

Forskning och innovation Tillsammans för tåg i tid Styrande dokument, regelverk och krav Parkeringsplanering – en del av hållbara städer. Nyheter.

Hållbara städer – från kunskap till praktik Vid ett offentligt seminarium i riksdagen den 8 mars 2011 diskuterades resultaten av översikten ”Hållbara städer – med fokus på transporter, boende och grönområden” (2010/11:RFR3). Två exempel, Norra Djur-gårdsstaden i Stockholm och Malmö stad, presenterades för att visa Smarta hållbara städer - Position 2020 Detta dokument pekar ut riktningen för arbetet med innovationsområdet Smarta hållbara städer som är ett av tre prioriterade områden i den internationella innovationsstrategin för Skåne. Visionen är att bli ”Europas mest innovativa region 2020”.1 För att nå dit på fyra år Forskningen på hennes avdelning är inriktad på konsumtion och livsstilar.