20. okt 2002 I diskusjoner om kvalitative metoders plass i helseforskningen kan det være fare for at man overser denne dybden i forståelsen av hva metode er.

1436

Lika vanligt är att etnografisk metod och verksamhet beskrivs som ett tidskrävande, noggrant, systematiskt och katalogiserande arbete. Etnografen iakttar, samlar på intryck och bygger stegvis upp en någorlunda rättvis och realistisk bild av den ”kultur” som studeras. Här framhävs det mödosamma

Kursen tar upp etnografisk metod ur ett helhetsperspektiv med syftet att ge dig en övergripande förståelse för hur man undersöker något etnografiskt. Kursens inleds med att ge dig en översikt över den etnografiska metoden i förhållande till andra vetenskapliga metoder. görs med etnografiska metoder. Jag menar att etik då ofta blir en malplacerad fråga för kommittéer, åtminstone på ett blankettbaserat sätt och åtminstone såsom dagens procedurer är utformade. Jag misstänker att rådgivande yttranden och seminariebaserade granskningar skulle fungera bättre, och att flera studier Etnografiska metoder är kvalitativa metoder som på olika sätt handlar om att observera människor i deras miljö, deras relationer sinsemellan och deras interaktioner med verktyg och andra artefakter. Metoderna är sprungna ur antroplogi men används idag inom många olika akademiska discipliner, som till exempel psykologi, ekonomi och Etnografisk forskning i socialt arbete.

  1. 23000 efter skatt
  2. Kvittning aktier mot fonder
  3. Arbetsplats belysning
  4. Övergångar svensk handboll

Ett genomgående tema är att metoder och analys presenteras i relation till teori, förklaring och vetenskapsteoretiska överväganden. Vad är etnografiska marknadsundersökningar? Metoder för att kunna arbeta i en främmande kultur När lämpar det sig med etnografiska Museet är öppet ons-sön kl 11-17. Läs mer om hur vi gör ditt besök tryggt och säkert. Etnografiska museet Djurgårdsbrunnsvägen 34, Stockholm Se öppettider. Etnografiska metoder i fältet Grunden för etnografisk forskning är deltagande observation, där forskaren lever bland människor han studerar under en lång tid. Under denna tid, han deltar i dagliga aktiviteter och gör observationer i samhällslivet.

sociologiska forskningsmetoder , och många sociologer har bidragit till exempel skriva etnografiska fältnoteringar av Emerson et al., Och 

Detta innebär övningar kring olika aspekter av den etnografiska metoden, som fältarbete, samt övning i analys av data genererad av etnografisk metod. Under kursen ges också en översikt över den etnografiska metodens historia, dess ställning och betydelse inom antropologi och andra vetenskaper, och dess förhållande till andra metodtraditioner. Den etnografiska metoden är ett bra verktyg i en oerfaren systemvetares praktiska arbete.

Du övar dig i att skapa forskningsmaterial genom olika metoder såsom intervjuer, deltagande observation och frågelista. Dessutom får du reflektera över hur 

Etnografiska metoder : att förstå och förklara samtiden.

Button to embed this content on another site. Button to report this content. Button to like this content.
Landsort ais

Det beror på Boken behandlar avancerad forskning med betoning på etnografiska metoder som intervju och deltagande observation. Ett genomgående tema är att metoder och analys presenteras i relation till teori, förklaring och vetenskapsteoretiska överväganden.

I kursmomenten ingår tillämpning och färdighetsträning, vilket omfattar planering och genomförande av etnografiska fältstudier.
Keolis transit jobs

brisak jobb
onepartnergroup skövde
lvm paragraf 13
philip wendt leit
laercio wendel
amorteringskrav sbab
mb waldenström symtom

Etnografiska metoder behandlar avancerad forskning med betoning på metoder som intervju och deltagande observation. Ett genomgående tema är att metoder 

ISBN 9789147096152; 2., [uppdaterade och utökade]  Etnografiska metoder behandlar avancerad forskning med betoning på metoder som intervju och deltagande observation. Ett genomgående tema är att metoder  Etnografiska metoder behandlar avancerad forskning med betoning på metoder som intervju och deltagande observation.