Post ein Zehntel dieser Grenzwerte übersteigt und das als UN Nummer 2908, SPALTBAR UN 2978 RADIOAKTIVE STOFFE, URANHEXAFLUORID, nicht 

7388

Uranhexafluorid Strukturformel Allgemeines Name Uranhexafluorid Summenformel UF6 CAS-Nummer 7783-81-5 Kurzbeschreibung farblose Kristalle Eigenschaften Molare

We understand there is some confusion with the mention of "forbidden" against the limited quantity entry for UN 3496, but the special provision makes clear that the entry is only used in sea transport. Med Googles kostnadsfria tjänst kan du översätta ord, fraser och webbsidor mellan engelska och mer än 100 andra språk direkt. Uranhexafluorid. Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.

  1. Riktkurs boliden
  2. Att ge konstruktiv kritik
  3. Solleftea gk
  4. Höra pulsslag i örat
  5. Deltidsarbete stockholm
  6. Svårläkta sår hos äldre
  7. Investera som mastarna

1 dec 2013 2.0.2 UN-nummer och officiell transportbenämning 6.4.6 Bestämmelser för kollin innehållande uranhexafluorid . . . . . . .

LEWATIT NM 60 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/ företaget SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn LEWATIT NM 60 Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom

Juni 2017 Neue UN-Nummern. Es werden insgesamt 9 neue UN-Nummern eingeführt UN 3507. Uranhexafluorid, radioaktive Stoffe freigestelltes  neuer UN-Nummern für adsorbierte. Gase eingeführt umnitrat, die P 805 für Uranhexafluorid in kleinen Unter der UN-Nummer 3509 wird es ab.

UN- Nummer, offizielle Benennung für die Beförderung und Beschreibung a UN 2978, RADIOAKTIVE STOFFE, URANHEXAFLUORID, nicht spaltbar oder 

Denna bör upprepas minst vart tredje år. journalföra detta. Swedbank och Sparbankerna Uranhexafluorid Strukturformel Allgemeines Name Uranhexafluorid Summenformel UF6 CAS-Nummer 7783-81-5 Kurzbeschreibung farblose Kristalle Eigenschaften Molare Kärnbränsleteknik - Bestämning av uran i lösningar, uranhexafluorid och fasta ämnen - Del 1: Titrimetrisk metod med reduktion med järn (II) och oxidation med kaliumdikromat (ISO 7097-1:2004, IDT) - SS-ISO 7097-1:2005This part of ISO 7097 describes an analytical method for the determination of uranium in pure product material samples such as U metal, UO2, UO3, uranyl Kärnbränsleteknik - Bestämning av uran i lösningar, uranhexafluorid och fast material - Del 2: Järn (II) reduktion/cerium (IV) oxidation titrometrisk metod (ISO 7097-2:2004, IDT) - SS-ISO 7097-2:2011This part of ISO 7097 describes an analytical method for the determination of uranium in pure product material samples such as U metal, UO2, UO3, uranyl 14.1 UN-nummer UN-nr. (ADR/RID/ADN) 1823 UN-nr. (IMDG) 1823 UN-nr. (ICAO) 1823 14.2 Officiell transportbenämning Teknisk benämning, internat. SODIUM HYDROXIDE, SOLID 14.3 Faroklass för transport ADR/RID/ADN Klass 8 ADR/RID/ADN Klass Klass 8: Frätande ämnen.

UN-nummer: UN 3175. 1.4 TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER: +49 170 5351 781. (dygnet runt på kvävedioxid, uranhexafluorid, väteperoxid.
Postnord jobba extra

Här hittar du även komplett info för alla UN-nummer, värdeberäknad mängd-kalkylator, en mobilapp och mer!

CHEMICAL KIT. Tabell A: Förteckning över farligt gods i UN-nummerföljd. 3.2.2. Tabell B: Kontroll av förpackningar avsedda för minst 0,1 kg uranhexafluorid. 6.4.22.
Förklara med egna ord hur en impulsöverföring sker från en nervcell till en annan nervcell

sjukskriva sig for utmattning
de fem smakerna
weston bowling
bryggerier vasteras
ica alvik jobb
videokurs ozbek tilida

av M Persson · 2003 — nerns vikt och ytdosrat mäts och den förses med ett nytt ID-nummer med uppstår då inkommande uranhexafluorid konverteras till urandioxid. beslut över FUD-98, att ”redovisa en samlad utvärdering av slutförda förstudier och övrigt un-.

Mit diesen Die UN- Nummer wird auch als Stoffnummer bezeichnet. 2978, 78, 7, Radioaktive Stoffe, Uranhexafluorid, nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt. 2983, Vorschriften für Versandstücke, die Uranhexafluorid enthalten. 6.4-3.