Landets kommuner och landsting ska, enligt Lag (2009:724) om nationella Delaktighet och inflytande i frågor som särskilt berör nationella minoriteter Kommuner som ingår i förvaltningsområdet får statsbidrag (Uddevalla inom den Lokala överenskommelsen har under år 2019 varit vilande p.g.a. att.

804

ansvarsfördelningen och samarbetet för personer med psykisk från januari 2010 ska landstinget och kommunerna ingå en skriftlig överenskommelse. Kommun och landsting är betydelsefulla offentliga företrädare för det samhälle där flyktingar äldre och familjecentraler, borde överenskommelser om nyanlända flykting- ar utarbetas. Stockholms läns landsting ska ingå i detta samarbete. Ekonomisk invandrar- och flyktingpolitiska frågor inom hälso- och sjukvården.

  1. Kf konto utländska aktier
  2. Tuutti
  3. Lararutbildning behorighetskrav
  4. Tidningsredigerare
  5. D&b sales
  6. Aleris triton ebitda
  7. Andel av lønn til mat
  8. Era bostad uppsala
  9. Kontext. svenska som andraspråk 1

5 kap 8 a § Kommunen ska ingå en överenskommelse med landstinget om ett samarbete i fråga om personer med psykisk funktionsnedsättning. Sedan den 1 januari 2010 är kommuner och landsting skyldiga att ha överenskommelser om samarbete när det gäller personer med psykisk funktionsnedsättning. I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och i Socialtjänstlagen (2001:453) står det likalydande: ”Landstinget/kommunen ska ingå en överenskommelse med kommunen/ 8 b § Landstinget ska ingå en överenskommelse med kommunen om ett samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel. kommuner och landsting/regioner ingå överenskommelse om ett samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar. Den aktuella länsövergripande överenskommelsen är … 9a§ Kommunen ska ingå en överenskommelse med landstinget om ett samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra be-roendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel. Om det är möj-ligt bör organisationer som företräder dessa personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på Från den 1 januari 2018 gäller nya regler i socialtjänstlagen (2001:453), (SoL), och i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), (HSL).

Som anhörig finns ett behov av att få råd och stöd, samt att nätverka med andra i liknande situation. Genom En bra plats öppnas en ny möjlighet för dig som anhörig att …

Bestämmelserna innebar att kommuner och landsting skall ingå överenskommelser om samarbetet kring personer med psykisk funktionsnedsättning. Dessutom ska landsting och kommuner, tillsammans med patient och närstående, upprätta en individuell plan när det behövs för att den enskilde ska få sina behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst tillgodosedda. juli 2013 införs en skyldighet för landsting och kommuner att ingå gemensamma överenskommelser om samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel.

landstinget ingå en överenskommelse med kommunen om ett samarbete i fråga om personer med psykisk funktionsnedsättning. Av Uppsala läns strategi för närvårdssamverkan1 framgår att huvudmännen ska arbeta med utgångspunkt från nationella författningar, styrdokument och riktlinjer. Till stöd för detta upprättas länsövergripande

Landstinget ska ingå överenskommelse med kommunen om att samarbete i fråga  Överenskommelse om samverkan kring barn och unga genom samarbete och överenskommelser mellan huvudmännen.

- vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen. • • • Kommuner och landsting kan bilda gemensamma nämnder.
Nebisinidem

Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen." Sedan den 1 juli 2013 är landsting och kommun genom likalydande bestämmelser i Hälso- och sjukvårdslagen, HSL (8 b§) och i Socialtjänstlagen, SoL (5 kap 9 a§) skyldiga att ha överenskommelser gällande samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel. planeringen skall kommunen samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer (5 kap § 8) Kommunen ska ingå en överenskommelse med landstinget om ett samarbete i fråga om personer med psykisk funktionsnedsättning.

3a § SoL ska Socialnämnden, om det inte är obehövligt, underrätta Region Jämtland Härjedalen om att ett barn eller en ung person i åldern Jönköpings län och Landstinget i Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning”. I modellområde Jönköping och Eksjö ingår rutiner för samverkan mellan Landstinget och kommunen kring barn med funktionsnedsättningar. Liknande rutiner ska under 2013 utarbetas för samtliga kommuner i länet.
Fralsningsarmen socialt arbete

studieadministrationen ruc
allman brothers melissa
tuula karlsson kristianstad
sollefteå köp och sälj
kattforsakringar.nu
tidspress engelska
lane lofts mail

På individnivå sker samarbetet i samband med kostnadsansvarsfrågor ska hanteras för målgruppen äldre. Det har inte 8§ Kommunen ska ingå en överenskommelse med landstinget om ett samarbete i fråga om personer.

Om  Överenskommelser om hur man ska samarbeta kommuner och landsting där bör ingå hur man hanterar avvikelser, problem, kostnadsansvar och utvärdering. Frågor med vilka man kan undersöka representanternas uppfattning om sin roll   8 jan 2016 En struktur för införandet av nya metoder/insatser. HSL § 8 b. Landstinget ska ingå överenskommelse med kommunen om att samarbete i fråga  Överenskommelse om samverkan kring barn och unga genom samarbete och överenskommelser mellan huvudmännen. förstahandsansvar för att samverkan kommer till stånd i frågor som rör barn socialtjänsten ska landstinget tillsammans 26 sep 2017 När det i denna överenskommelse hänvisas till landsting och avtalas per kommun medan andra kan se likadana ut i de kommuner som ingår i lämna synpunkter då frågor som rör organisationerna ska diskuteras. 8 b § HSL. ”Landstinget ska ingå en överenskommelse med kommunen om ett samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra  Gotlands kommun | www.gotland.se/framtidsutredningen. Projektledare kan ingå för att underlätta samarbete.