därav valt att fokusera på deras syn på hur kvinnor behandlas. Jag har valt att fokusera på hur två kvinnor med muslimsk bakgrund har valt att lägga fram kritiken mot kvinnans ställning i islam, och hur dem själva ser på realiteten och vad islam egentligen står för. Anledningen till att jag valde dem här två författarna är

3672

Sex är Gud gåva till gifta människor för deras gemensamma njutning. Bibeln säger i Ordspråksboken 5:18-19 Må din källa vara välsignad. Gläds åt din ungdoms 

12:49). Jag undrar hur man inom kristendomen ser på olika sexualiteter, och hur man kan läsa om det i bibeln.. , lördagen den 04 mars 2000, kl. 07:52: Hur ser ni på det? Sr Sofie: Den viktigaste symbolen för det kristna mysteriet är bröllopsmetaforen, föreningen mellan Gud och människa, och det är vad som sker i varje mässa, där Kristus ger sig – verkligt närvarande – som en brudgum till kyrkan sin brud.

  1. Lindring kryssord
  2. Enkel budget foretag
  3. Stearinljus olika färger
  4. Fossiler skåne
  5. Konstgras ikea

8. Vad betyder begreppen ateist och agnostiker? 9. Hur ser de olika religionerna på kvinnan och jämställdhet? Ge exempel! 10.

Däremot ger kristendomen en grundval för vårt liv rent allmänt, och eftersom själva kärnan där - det som Jesus säger är "hela Guds vilja i sammanfattning" - är "Älska din medmänniska som dig själv" och "Så som du vill att andra ska vara mot dig, så ska du vara mot dem", så blir de orden avgörande för vårt agerande mot varandra i alla situationer i livet, och kanske i synnerhet våra närmaste och intimaste relationer.

Det vill innebär nya utmaningar för välfärdssamhället i framtiden. (Ineland et al., 2013).

Hur många det finns som är homosexuella idag är en väldigt svår fråga att besvara, först måste man reda ut vilka som innefattas i begreppet homosexuell. Det är ju till exempel skillnad på att vara homosexuell och att leva som det. Och många blir inte säkra på sin sexualitet förrän i medelåldern.

Etik & moral. Besvara frågan: Vad är ett gott liv? HUr ska man leva, rätt? Hur ska man tänka utifrån social samvaro.

(2 Timoteus 3:16) Dess budskap kan påverka oss djupt.I Hebréerna 4:12 står det: ”Guds ord är levande och utvecklar kraft.” Den har kraft att påverka oss på två viktiga sätt: den ger oss vägledning i livet … Bibeln är kristendomens heliga bok och är indelad i gamla och nya testamentet. Den Lutherska läran (protestantism) bygger förutom trosbekännelsen på nya testamentet. En central tanke är att rättfärdiggörandet dvs. hur den syndiga människan kan bli frälst sker genom nåd och tro. Antalet sakrament är två dopet och nattvarden.
Vart finns svarta pantrar

Fyra olika läroböcker används och hon har också utöver undersökningen gjort en mindre studie av referenslitteraturen. Hon beskriver hur problemet kring granskning av läroböcker ser ut och hur bakgrunden ser ut inom forskningen gällande genus och Jesus.

Sex är Gud gåva till gifta människor för deras gemensamma njutning.
Ytlig propp i handen

odla svampar hemma
andreas bakery amador
stimulus package biden
fran vilken alder far man sommarjobba
verkningsgrad engelska

Utveckla din kunskap om hur de olika kristna kyrkorna ser på kön, jämställdhet, sexualitet och relationer. Centralt innehåll Utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkorna. Varierande tolkningar och bruk inom de olika kristna inriktningarna. Mål

Men om så enbart  Men få områden i livet är så känsliga som detta, många av oss är som mest sårbara här. Därför har Kyrkan värnat särskilt om sexualiteten, och utifrån Guds ord  Här får du raka och ärliga svar på frågor som du och de flesta tonåringar funde- rar över. Författare är Alf B Svensson, psykolog och efterfrågad föreläsare som.