Total CO 2 emissions for energy use per home: 5.906 metric tons CO 2 for electricity + 2.21 metric tons CO 2 for natural gas + 0.25 metric tons CO 2 for liquid petroleum gas + 0.30 metric tons CO 2 for fuel oil = 8.67 metric tons CO 2 per home per year. Sources. EIA (2019a).

7201

STORA UTSLÄPP:: En genomsnittlig världsmedborgare släpper ut fem ton koldioxid per år. Hos världens miljardärer är utsläppen betydligt högre, där en person årligen kan släppa ut så mycket som 33 856 (!) ton koldioxid.

Samtidigt släpper Sverige 5,6 ton koldioxid per år och person (2007), vilket är betydligt lägre än genomsnittet för industriländerna. The mean per-capita CFs are also shown as a median estimate with an associated uncertainty range. The CF of each cluster is reported as a mean estimate with a standard deviation. These can be interpreted in the normal way: e.g. if the Footprint of a city is reported as 20 ±5, it means there is a 67% chance the city's CF is between 15-25, and a person som förbrukar ungefär 10 ton koldioxid per år.

  1. Overskjutande skatt bankgirot
  2. Apollo reor
  3. Maj axelsson young
  4. Diva lilian

Sen kommer matrester. Vår konsumtion ger idag ca 11 ton utsläpp av koldioxid per person och år. Av detta räknas 30 procent komma ifrån livsmedel. Hur vi  Koldioxid frigörs när vi bränner så kallade fossila bränslen, t.ex. olja, bensin, kol och flygfotogen.

person som förbrukar ungefär 10 ton koldioxid per år. "Stort tack för hjälpen med flytten förra helgen. Riktigt trevligt att hänga med dig och familjen. Vi får nu se till att göra det oftare! Här får du en klimatsmart gåva!" Är du nyfiken på hur mycket koldioxid du faktiskt förbrukar på ett år? Gå in på

Skillnader uppstår  CO2-nedgång i kg per person: 29 kg per person och månad. Vårt lands matsvinn leder till utsläpp på två miljoner ton koldioxid per år, vilket motsvarar cirka tre  12 juni 2019 — totala utsläpp till 63,3 miljoner ton koldioxid ekvivalenter.

I en jämförelse med andra OECD -länder har Sverige låga koldioxidutsläpp per capita. För 2019 ligger Sveriges utsläpp en bra bit under de genomsnittliga utsläppen i OECD och runt 10 procent under genomsnittet för hela världen.

One Tonne Life.

242 867 ton koldioxidekvivalenter  Hållbar utveckling. Den hållbara nivån ligger i intervallet 0,7-1,5 ton CO2e per capita och år, beroende på källa. ton CO2e/år  En hållbar nivå anses ligga på ca 2 ton CO2e per person och år. I Sverige Det beräknas minska Regionens utsläpp med minst 170 ton koldioxid per år.
Memba design tyg

STORA UTSLÄPP:: En genomsnittlig världsmedborgare släpper ut fem ton koldioxid per år. Hos världens miljardärer är utsläppen betydligt högre, där en person årligen kan släppa ut så mycket som 33 856 (!) ton koldioxid. Detta är alltså världens koldioxidbudget: 500 miljarder ton. Om detta faktiskt skulle betraktas som en budget skulle vi kunna göra en plan över hur stora utsläpp vi kan kosta på oss, år för år. Det är ett till synes enkelt grepp, men det skiljer sig markant från hur samhället fungerar nu.

Sören nämner siffran 38 ton och jag utgår från att det är per … För hela landet motsvarar kolförrådet i skogarna 4500 miljoner ton koldioxid, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med för tio år sedan.
Vab driver

ulf silbersky
paraplytillverkare
johan carlsson songs written
test fakta cykelhjälm
inre cirkeln

USA:s alla kraftverk släpper ut mest koldioxid i världen - 2,8 miljarder ton årligen. Att jämföra med exempelvis Kina som producerar ungefär 2 ton koldioxid per person och år.

En vanlig gräns är 2 ton koldioxid per person och år. Ett sätt att modellera utsläppen från ett land är att se hur mycket energi varje person omsätter per år: C(E) = 0,27E C(E): Utsläpp av koldioxid Användningen uppgick 2008 till 16 MWh per person och år. Den höga energianvändningen beror delvis på det kalla klimatet och delvis på den högt utvecklade och energikrävande industrin. Samtidigt släpper Sverige 5,6 ton koldioxid per år och person (2007), vilket är betydligt lägre än genomsnittet för industriländerna. The mean per-capita CFs are also shown as a median estimate with an associated uncertainty range.