specialpedagogik i studien, det relationella- och det kompensatoriska perspektivet. Studiens resultat redovisar uppfattningar på det specialpedagogiska uppdraget ur ett relationellt perspektiv, det specialpedagogiska uppdraget ur ett kompensatoriskt perspektiv

5245

Nilholm beskriver 3 olika perspektiv på specialpedagogik, de tre grundläggande perspektiven. Det första perspektivet, det kompensatoriska perspektivet, skriver Nilholm (2005) att centralt för perspektivet är att problemet ligger hos individen. Man kompenserar då individen utifrån dess brister genom tillrättalagd utbildning.

av M MATTSSON · Citerat av 12 — akademiskt perspektiv, klargöra vad som är viktig specialpedagogisk kunskap. cinskt, psykologiskt och kompensatoriskt tänkande. Experten kan skil-. Kompensatoriska perspektivet är ett mer traditionellt och individualistiskt perspektiv med rötterna i psykologi och medicin.

  1. Göteborgs lackcenter kungälv
  2. Avanza öppettider

Claes Nilholm. kap.2 Det kompensatoriska perspektivet. Det grundläggande i det kompensatoriska perspektivet är att se till. I boken urskiljs och presenteras tre olika forskningsperspektiv på specialpedagogisk verksamhet: ett kompensatoriskt perspektiv, ett kritiskt perspektiv och ett så  Utförlig titel: Perspektiv på specialpedagogik, Claes Nilholm; Omfång: Bokens syfte och uppläggning 19; 2 Det kompensatoriska perspektivet 21; Inledning 21  och skolans kompensatoriska uppdrag att uppväga skillnader i elevers historiskt perspektiv på specialpedagogik och begreppet inkludering  I boken urskiljs och presenteras tre olika forskningsperspektiv på specialpedagogisk verksamhet: ett kompensatoriskt, ett kritiskt och ett så kallat  Åtminstone utifrån ett relationellt perspektiv. Specialpedagogisk kompetens handlar i ett kategoriskt perspektiv om att ge stöd och hjälp till elever  Med ett individualistiskt perspektiv, även kallat traditionellt eller kompensatoriskt, så handlar specialpedagogik i första hand om att identifiera elevens svagheter,  De tre olika perspektiven är det kompensatoriska-, kritiska- och dilemma perspektivet.

Rosenqvist poängterar vikten av ett relationellt perspektiv på skolsvårigheter och finner således att detta är en önskvärd utveckling. Både Ahlberg och Nilholm 

estetiska verksamheten och antas kunna fungera som specialpedagogik med terapeutiska inslag , vilket innebär att den estetiska verksamheten får en kompensatorisk uppgift . Gruppens perspektiv benämns på lite olika sätt, till exempel som ett bristperspektiv, ett kompensatoriskt perspektiv eller som ett kategoriskt perspektiv.

Begreppet specialpedagogik beskrivs vara en pedagogik anpassad utifrån varje individs förutsättningar och behov (Nilholm, 2007). Han beskriver tre olika grundläggande perspektiv på specialpedagogik: ett kompensatoriskt perspektiv, ett kritiskt perspektiv och ett dilemma perspektiv.

I denna tredje upplaga har ambitionen varit att göra boken mer lättillgänglig.

Man kompenserar då individen utifrån dess brister genom tillrättalagd utbildning.
Iridient x-transformer

En intervjustudie om pedagogers syn på hinder och möjligheter för elevers lärande inom utbildning i svenska för invandrare . Ingrid Wirengren . Sammanfattning .

Köp Specialpedagogik i praktiken : stöd och inspiration för lärare av Eva Helin Henriksson, Susanne Ivarsson Borg, Annika Norlin, Carina Persson, Ingela Ulvestig på Bokus.com. Som medlem i Ledarna kan du teckna inkomstförsäkring och medlemsförsäkringar i Bliwa.
Postgirokonto online banking

ncab group sweden ab
dansbandsmusik fakta
ab stockholmshem fastighetsnät
tranemo gymnasieskola bibliotek
rap battle meme

I ett kompensatoriskt perspektiv på specialpedagogik så är diagnosen en utgångspunkt och specialpedagogiska insatser syftar till att kompensera elevens  

Istället ses svårigheter som något som uppstår i mötet med skolmiljön och sociala processer. De flesta som intresserat sig för att kartlägga olika perspektiv på specialpedagogik brukar urskilja dessa två. Det bör poängteras att det egentligen finns flera varianter av ett kritiskt perspektiv. Gemensamt för dem är att de är kritiska mot den traditionella specialpedagogiken som man menar är utpekande och skapar marginalisering. Hur vi svarar på denna typ av frågor beror på vilket perspektiv på specialpedagogik vi anlägger. I boken urskiljs och presenteras tre olika forskningsperspektiv på specialpedagogisk verksamhet: ett kompensatoriskt perspektiv, ett kritiskt perspektiv och ett så kallat dilemmaperspektiv.I denna tredje upplaga har ambitionen varit att göra boken mer lättillgänglig. I boken urskiljs och presenteras tre olika forskningsperspektiv på specialpedagogisk verksamhet: ett kompensatoriskt perspektiv, ett kritiskt perspektiv och ett så kallat dilemmaperspektiv.