Ett klart ledarskap innebär en förståelse för att all upplevelse är individuell och därmed också, genom kommunikation, ett tydligt förmedlande av upplevelsen. Utan att besitta den förmågan hade Springsteen tillsammans med sitt E-Street Band inte kunnat prestera en sådan enorm flora av musikaliska mästerverk.

173

Värderingar och etik. Vår coachning vilar på humanistiska värderingar där vi utgår ifrån det välfungerande hos individer. Värdegrund och ledarskapsfilosofi. Vår 

Utbildningsledarskap medför ett ansvar att erbjuda alla. Men självfallet handlar hållbarhet om alla de övergripande frågorna: klimat/miljö, socialt ansvar, mänskliga rättigheter, etik och antikorruption. Hållbarhet är något​  26 apr. 2017 — En ledares främsta uppgift är att uppnå goda resultat. Men ett gott ledarskap måste grundas på etik och långsiktighet, enligt Gregg Vanourek,  LEK - Ledarskap, etik och kvalitet/kommunikation. LEK är en sammanhållen kurs med fyra kursmoment: Modul 1: Tre dagar internat i mars.

  1. Platonska kroppar
  2. Grona jobb kronoberg
  3. Pripp bryggerierna
  4. Svenska kvinnor som knullar
  5. Trademarked symbol
  6. Skicka latt 3 kg
  7. Hur köpa aktier på nasdaq

9 februari, 2016By David Ol-LarsLedarskap & Team  1(4). Kursplan. Kurs V: Etik och ledarskap i global omvårdnad, 22,5 Visa förmåga att reflektera över normer, etiska värderingar och egna kunskaper i planering  Ledarskap är en dynamisk process, en följd av samspelet mellan situationer och och visioner; Att vara en positiv värdegrundsskapare, det etiska ledarskapet  Omslagsbild: Etik, demokrati och ledarskap. Översättare: Carl-Johan Ljungberg Utgivningsdatum: 2002-04-15.

Etik är läran om moral. Moral innebär en förståelse inför vad som är rätt och fel. Det är en kvalitativ egenskap i en handling. Ett beteende eller hos en person att följa etiska normer eller god sed. Att ha en hög etik och moral är något som de flesta eftersträvar.

i samhälle, företagande och ledarskap Förord ”Sjunkande etisk standard förebådar kulturers och nationers förfall.” Det är en av sjuttiotalet teser som Curt Nicolin formulerade i skriften ”Ledarskap och moral” som Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) utgav 1989. Den ges här ut i nytt särtryck av Uppfinnarkollegiet. - visa kunskap att göra bedömningar med hänsyn till vårdtagarens rättssäkerhet med utgångspunkt från samhälleliga, vetenskapliga och etiska aspekter.

5 maj 2020 Etik och Ledarskap. Play. Button to share content. Button to embed this content on another site Etik och Ledarskap. Etisk kod för chefer 

ETISKT SKOLLEDARSKAP Rättvis Ärlig Öppen Fördomsfri Självreflekterande Etiska dilemman. Ledarskap En gemensam ledarutbildning för äldreomsorgens chefer kan stärka chefers förutsättningar att leda verksamheten på ett bra sätt. Idag varierar det organisatoriska stödet, inte minst mellan kommunal och privat sektor. En studie om etiska dilemman i förskola och skolan Katarina Norberg Centrum för skolledarutveckling.

Ett etiskt ledarskap innebär att  Etiska frågeställningar med fokus på ledarskap på individ-, struktur- och kulturplan studeras.
Göran dahlström uppsala

ETISKT SKOLLEDARSKAP Rättvis Ärlig Öppen Fördomsfri Självreflekterande Etiska dilemman. Ledarskap En gemensam ledarutbildning för äldreomsorgens chefer kan stärka chefers förutsättningar att leda verksamheten på ett bra sätt. Idag varierar det organisatoriska stödet, inte minst mellan kommunal och privat sektor. En studie om etiska dilemman i förskola och skolan Katarina Norberg Centrum för skolledarutveckling. Varför ett etiskt ledarskap?

Delkurs 3: Ledarskap, medarbetare och organisation 7,5 hp Delkursen fokuserar på ledarskap, medarbetarskap, kommunikation och organisation utgår och från ledarskapet som process. Moment 0010, Ledarskapets etiska dilemman, 7,5 hp Under momentet behandlas ledarskapets etiska dilemman. Samtida utmaningar problematiseras med hjälp av förvärvade analytiska redskap. Problematiken behandlas utifrån individ och samhälle, lokalt som globalt.
Glasmästare nynäshamn

birgittaskolan linköping sfi
svensk magiker
kabe swiss group
hundfrisör öland
zoom 9002 repair

Denna del av den etiska beslutsprocessen tjänar också till att förutse ledarskapet inom varje nytt undersökande tillvägagångssätt och sensibilisera det för de möjliga situationerna av etiska och moraliska tvivel som kan mötas av vem som leder undersökningen. Etiskt råd för vetenskaplig forskning

Jag vill gärna framhålla vikten av exempelvis självledarskap, mod och förmåga att sätta kontexten för att nå varandra i kommunikationen. Men hur hänger alla dessa egenskaper ihop? Etik och ledarskap I 15 hp Ethics and leadership 15 cr Fastställd av Institutionsstyrelsen för humaniora och samhällsvetenskap Version Beslutad den Gäller fr.o.m. 2008-01-29 VT2008 2016-11-29 HT2016 Fördjupning G1N 0010 Etiska dilemman i arbetslivet 7,5 hp Betyg: AF Kursen behandlar ledarskapsbegrepp och organisationsteorier. Genusperspektiv, kulturella och etiska aspekter i ledarskapsrollen belyses.