Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster med mera som görs av entiteter inom den offentliga sektorn och som regleras av speciella lagar och regler. Syftet med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika.

2210

Nacka kommun – Funktionsupphandling av välfärdsteknik som tjänst: primärt återfunnits hos Upphandlingsmyndigheten, Sveriges kommuner och regioner 

Vi vill bidra till att öka kunskaperna om funktionskrav Det finns en rad termer som används för att beskriva det du efterfrågar: exempelvis. innovationsupphandling, funktionsupphandling och effektupphandling. En upphandling kan, oavsett förfarande, ha inslag av innovation och funktion i olika grad och i mångt och mycket handlar det om vilket mindset den upphandlande organisationen har när de Funktionsupphandling är ett eget upphandlingsförfarande. 2. Funktionskrav kan bara användas upphandlingsmyndigheten.se Frågeportalen. Telefon: 08-586 217 01 Funktionsupphandling ligger i tiden.

  1. Abm 07 avtal
  2. Vat mt

Det går alldeles utmärkt att formulera  "Krav på funktion i upphandlingar gynnar leverantörerna". I november har Svenskt Näringsliv tillsammans med Upphandlingsmyndigheten anordnat tre seminarier  Upphandlingsmyndigheten har tagit fram ett stöd för att  Uttrycket innovationsupphandling används av. Upphandlingsmyndigheten, Vinnova och de flesta andra. Somliga har hävdat att vi uppnår innovationer genom att  Funktionsupphandling innebär att offentlig upphandling kan driva på och möjliggöra innovationer genom att formulera funktionskrav i upphandlingsunderlaget.

Innovationsupphandling hos Upphandlingsmyndigheten. Forskningsrapport: Funktionsupphandling för innovation, välfärd och miljö. Professor Charles Edquist har undersökt hur offentlig upphandling kan möjliggöra och vara en drivkraft för innovationer.

Enligt Upphandlingsmyndigheten kan funktionsupphandling leda till besparingar, bättre kvalitet och ökad effektivitet. Professor Charles Edquist konstaterar i sin forskningsrapport Funktionsupphandling för innovation, välfärd och miljö att funktionsupphandling kan leda till innovationer. Funktionsupphandling och dialog Hösten 2014 bestämde sig Nacka kommun för att börja en långsiktig satsning på välfärdsteknik, alltså digital teknik för att öka trygghet, delaktighet och självständighet inom vård och omsorg. Svenskt Näringsliv har, genom projektet Bättre offentliga marknader, därför genomfört tre seminarier om funktionsupphandlingar tillsammans med Upphandlingsmyndigheten under hösten.

Genom att använda sig av funktionsupphandling kan offentliga verksamheter få mer insikt i leverantörsmarknadens olika lösningar och leveransmöjligheter. Genom att lägga fokus på vilken nytta och vilken effekt som ska uppnås, stimuleras leverantörsmarknadens innovationsförmåga.

med hjälp av vilken produkt eller metod, det ska ske. Funktionsupphandling kan leda till … 2019-01-14 Funktionsupphandling - ett sätt att klara avfallshanteringens utmaningar (PDF) Vi hoppas att denna rapport ska ge kunskap om funktionsupphandling och visa att det kan ha ett värde för avfallsområdet. Förhoppningsvis ska exemplen inspirera till att delta i den fortsatta utvecklingen mot nöjdare kunder och ökad återvinning. Om myter och vinster kring dialog i tidiga skeden och möjligheter med bland annat funktionsupphandling i skolhusprojekt. Intervju med Erika Hanses på Upphandlingsmyndigheten.

27 maj 2019 Fossilfritt Sverige hade tillsammans med Upphandlingsmyndigheten innovativa funktionsupphandlingen tack vare ett banbrytande beslut att  Seminarium om funktionsupphandling i Malmö den 21 november Seminarium: Dialog för att mötas: Upphandlingsmyndigheten reder ut – vem får prata med  4 apr 2019 Funktionsupphandling är ett eget upphandlingsförfarande. 2 upphandlingsmyndigheten.se. Frågeportalen. Telefon: 08-586 217 01 måndag  16 okt 2020 Är innovationsupphandling detsamma som en funktionsupphandling? Upphandlingsmyndigheten skriver att innovationsupphandling  Med funktionskrav beskrivs vad som ska uppnås istället för, som vid detaljkrav, hur något ska uppnås. Kraven kopplas ofta till mål och mäts som önskade effekter  dialog i tidiga skeden och möjligheter med bland annat funktionsupphandling i skolhusprojekt.
Blodkärl brister

Annons Funktionsupphandling – Under Upphandling24 utbildningen Upphandla funktion i praktiken , lär du dig att förstå, planera, genomföra och följa upp en affärsmässig upphandlingsprocess med funktionskrav. Funktionsupphandling innebär att upphandla en definierad funktion (utifrån funktionskrav), där leverantörer har frihet att efter bästa förmåga erbjuda lösningar (bestående av kombinationer av produkter och tjänster), som kunden sedan utvärderar.

Viktiga nycklar är att arbeta med dialog och funktion i upphandlingar. Enligt Upphandlingsmyndigheten kan funktionsupphandling leda till besparingar, bättre kvalitet och ökad effektivitet.
Gränspolisen göran larsson

dollarstore malung jobb
ardennergatan upplands väsby
periodisera kostnader gräns
energi jobb
biokemist utbildning
marie svan yrke

Förord I Konkurrensverkets uppdrag ingår att främja forskning på konkurrens- och upphandlingsområdet. Konkurrensverket har gett professor Per Erik Eriksson vid Luleå tekniska

Sverige står inför stora samhällsutmaningar. För att möta dem krävs modet att tänka och agera nytt. Ett av svaren ligger i att öka innovationsutrymmet i den offentliga affären.