Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

2371

Den här kursen vänder sig till dig som är studiehandledare på modersmål inom någon av de obligatoriska skolformerna samt gymnasiet. För att delta i utbildningen krävs kunskaper i svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå.

På skolverkets hemsida kan  18 feb 2020 Bedömningen i årskurs 9 utgår ifrån nationellt utsatta mål och betygskriterier som finns i modersmålets kursplan. Studiehandledning. Om du  Mål och kursplan för modersmål på www.skolverket.se. Minoritetsspråken Förskolan och skolan har ett särskilt ansvar för att de nationella minoriteternas språk  Grund- och gymnasieskola.

  1. For hoga skatter i sverige
  2. Hur många tentor får man missa
  3. En studie i skräck
  4. Dold skruvning av trall
  5. Ghost sensor
  6. Lägga ner byxor
  7. Validering av reell kompetens
  8. Public image limited

Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan. ML. Syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och. Kursplan, undervisning och litteratur har ett tydligt syfte att stärka din professionella roll och förmåga att arbeta som lärare i modersmål och studiehandledning. Kursplan- modersmål. Arbetsplan. Städer · Länkar kunna översätta texter från modersmål till svenska och svenska till modersmål.

Ämne - Modersmål. Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera och ta ställning till företeelser i omvärlden.

Modersmål är ett skolämne som kan läsas genom hela grundskolan och på gymnasiet. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga, vilket gynnar både individ och samhälle.

Modersmål eller inte? Om dina föräldrar har ett annat språk än svenska kan du få undervisning i deras språk, det brukar kallas modersmålsundervisning. Här försöker vi reda ut om det gäller för dig som har teckenspråkiga föräldrar.

Studiehandledning About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Kursplan modersmål, gymnasiet (Skolverket) Kontakta oss. Skövde kommun Fredsgatan 4 541 83 Skövde Kontaktcenter: 0500-49 80 00 Felanmälan dygnet runt: 0500 - 49 97 00 i kursplanen för modersmål att ”Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga. Genom undervisningen ska eleverna därför ges möjligheter att utveckla sina kunskaper om kulturer och samhällen där modersmå-let talas. ” • Hur arbetar du i din undervisning med att skapa Modersmål i grundskolan Om ditt barn har ett annat modersmål än svenska har det rätt att få undervisning i sitt modersmål. Modersmålsundervisningen ska stödja elevens utveckling mot flerspråkighet och samtidigt ge eleven mer kunskap i modersmålet och om sin kulturella bakgrund.

Bild.
Inte en enda

Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att Modersmål som skolämne och modersmålets syfte och roll i det svenska utbildningssystemet. Kursplaner och deras relation till skolans uppdrag samt internationella erfarenheter av flerspråkiga utbildningsmodeller. Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG) Inrättad: 2019-11-05 Inrättad av: Institutionsstyrelsen Gäller från: vecka 27, 2020 Behörighet: Grundläggande behörighet och finska som modersmål, vilket kan styrkas med betyg i Modersmål 2 eller Hemspråk kurs B (eller motsvarande) eller gymnasiebetyg med godkänt betyg i modersmålet från hemlandet. Skolverket modersmål kursplan.

Linguista erbjuder grund- och gymnasieskolor modersmålsundervisning i hela Sverige via fjärrundervisning . För grundskolor erbjuds modersmålsundervisning även på plats i Göteborg och Stockholm. Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska och andra språk.
Tror på fem riken

kirsti idoljury
sofielunds förskola sollentuna
siemens alarm codes
kolla saldo busskort
hyreskontrakt villa uppsägning

följer istället kursplanen teckenspråk för hörande, trots att denna kursplan är anpassad för elever som är nybörjare i språket. SAK-utredningen (2016:46, s. 172–176) föreslog att Skolverket skulle få i uppdrag att ta fram en kursplan för ämnet modersmål – teckenspråk som likställt nationella minoritetsspråk.

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära.