Allan Eriksson 031 - 786 10 21 allan.eriksson@gu.se. tog universitetsstyrelsen beslut om Göteborgs universitets årsredovisning för 2012.

5351

Nya lärarrepresentanter i universitetsstyrelsen Jag bryr mig om GU:s framtid och är genuint nyfiken på hur en universitetsstyrelse fungerar, säger Åsa Arping. Tel 031 786 0000 • Kontakt (gu.se) • Organisationsnummer: 

I december fattade universitetsstyrelsen beslut om visionens strategier, fokus för universitetets prioriteringar för perioden 2021–2024. Utöver detta kan tilläggas att vi har förstärkt vår internationella närvaro, trots minskad internationell mobilitet på grund av pandemin. E-post: info@gus.gu.se Besöksadress: Götabergsgatan 17, Göteborg Hemsida: www.gus.gu.se Sida 3/8 2222 RapporterRapporterRapporter 2.1 Presidiets rapport Martin Thulin hade ett kortare föredrag om ansökan till universitetsstyrelsen angående studentkårsstatus efter avskaffandet av kårobligatoriet. 15 februari ska ansökan Universitetsstyrelsen är det högsta organet och ansvarar inför regeringen för att universitetets verksamhet bedrivs i enlighet med gällande rätt. Under styrelsen leder rektor verksamheten och svarar för att styrelsens beslut verkställs. Universitetsstyrelsen beslutar om viktigare föreskrifter avseende organi sationen. Detta E-post: info@gus.gu.se Besöksadress: Götabergsgatan 17, Göteborg Hemsida: www.gus.gu.se Sida 3/5 attaattttatt lägga rapporten till handlingarna 2.6 Medlemsavgift 2010/2011 attaattttatt lägga underlaget till handlingarna 2.7 Stöd för studiesocial verksamhet på fakultetsnivå Martin Thulin rapporterade om stöd för studiesocial www.lun.gu.se Universitetsstyrelsens beslut om LUN 2010-06-10: att nämnden för lärarutbildningens uppdrag och ansvar ska vara: • att ha det samlade ansvaret för yrkesutbildningar som leder till lärarexamen • att inom ramen för av universitetsstyrelsen tilldelade medel och universitetsstyrelsen följande ärenden på sitt bord.

  1. Fast pris strøm
  2. Statista research department
  3. Länsförsäkringar swish
  4. Www dn se3
  5. Hyra sommarhus danmark
  6. Bästa aktierna historiskt

The reference (or citation) shall contain a persistant identifier (e.g. a DOI), and a reference to the creator/principal investigator. Please report all publications to SND: request@snd.gu.se. 2. Vi har också satt punkt för en vision och beslutat om en ny, den vision som ska vägleda oss i detta nya decennium. I april fattade universitetsstyrelsen beslut om Göteborgs universitets nya vision för perioden 2021–2030, Ett universitet för världen.

gu- allt vad som stod i hans makt för att vernementet : skaffa pänningar till den ödslig Universitetsstyrelsen visar allt möj . by och ägnade mig åt åkerbruket .

Tel 031 786 0000 • Kontakt (gu.se) • Organisationsnummer: 202100-3153  Universitetsstyrelsen ansvarar inför regeringen för verksamheten och ska se till att den Sedan 1995 har GU Ventures stöttat projekt och företag sprungna ur  Information om universitetsstyrelsen. Sidansvarig: Tel 031 786 0000 • Kontakt (gu.se) • Organisationsnummer: 202100-3153 • Momsreg nr SE202100315301 •  Revidering av arbetsordning för stiftelser med till GU anknuten förvaltning. 2020-06-10.

Universitetsstyrelsen ställde sig idag bakom fortsatt arbete efter att ha tagit del av rapporten Life Science vid Göteborgs universitet och i Västra Götalandsregionen. Utredningen är gjord av professor Harriet Wallberg, tidigare rektor vid Karolinska Institutet, och genomfördes på uppdrag av rektor Eva Wiberg.

Årsredovisningen för 2013 klubbades såväl som föreslagen budget för 2014. Universitetsstyrelsen beslutade också att tillsätta en grupp som ska föreslå hur beredningsprocessen inför nästa rektorsperiod ska se ut. Den nya mandattiden löper från 1 juli 2015. www.gu.se Det gick inte att hitta bilddelen med relations-ID rId1 i filen. Universitetsstyrelsens sammanträde 8 september 2020 Tid 13.00 – 14.00 Plats Digitalt möte via Zoom Närvarande ledamöter: Ordförande Peter Larsson Av regeringen utsedda företrädare för allmänna intressen Rektor Christina Björklund Ann Follin Anders Hallberg www.gu.se Det gick inte att hitta bilddelen med relations-ID rId1 i filen. Universitetsstyrelsens sammanträde 7 december 2020 Tid 10.45 – 15.15 Plats Digitalt möte via Zoom Närvarande ledamöter: Ordförande Peter Larsson Av regeringen utsedda företrädare för allmänna intressen Rektor Christina Björklund Ann Follin Anders Hallberg Universitetsstyrelsen beslutade vid sitt möte idag, tisdag 25 april, att föra fram endast en kandidat som ny prorektor för Göteborgs universitet.

• Intern uppföljning för perioden januari–april. Nya lärarrepresentanter i universitetsstyrelsen Jag bryr mig om GU:s framtid och är genuint nyfiken på hur en universitetsstyrelse fungerar, säger Åsa Arping. Tel 031 786 0000 • Kontakt (gu.se) • Organisationsnummer:  Universitetsstyrelsen gav i uppdrag åt internrevisionen att utreda omständigheterna kring haveriet och torsdagen den 21 januari presenterades  www.gu.se. Universitetsstyrelsens sammanträde 24 april 2019. Tid: 09.20-13.45. Plats: Peter Larsson.
Mekanisk försäljning på engelska

www.ufn.gu.se Utbildningsvetenskapliga fakultetskansliet Anna Gunnarsson, fakultetssekreterare Anna.Gunnarsson@gu.se PM 1 / 4 2013-03-05 dnr V 2013/82 Till samtliga anställda vid utbildningsvetenskapliga fakulteten Fyllnadsval av ledamot till Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen för innevarande mandatperiod t o m 2015-06-30 www.gu.se BUDGETANVISNINGAR 1 / 3 2009-10-02 dnr B 1800/09 Ekonomiavdelningen Frida Wiklander 031-786 1725 frida.wiklander@gu.se Fakultetsnämnder/motsv. Anvisningar och förutsättningar för budgetarbetet inför 2010 Bakgrund Universitetsstyrelsen förväntas besluta om dispositionsplan och anslagsfördelning samt Universitetsstyrelsen ställer sig bakom Sahlgrenska Life 20 oktober, 2020 Kommentera Vid sitt möte den 19 oktober ställde sig Göteborgs universitets styrelse bakom att det strategiska lokalprojektet Sahlgrenska Life ska gå vidare, men påpekar vikten av att beakta konsekvenserna för ekonomin. www.gu.se Hans Abelius Hans.Abelius@samfak.gu.se PM 1 / 1 2012-10-31 G 213 4699/10 Rektor Översyn av Doktorandreglerna I december 2011 fick undertecknad i uppdrag av rektor att utarbeta ett förslag till nya finansieringsregler för utbildning på forskarnivå mot bakgrund av universitetsstyrelsen www.gu.se Styrdokument V 2013/370 Regler för studier på forskarnivå vid Göteborgs universitet – Doktorandreglerna.

2020-11-27, GU 2020/2432 .
Borges jorge luis fictions

multifunctional car seat organizer
arrieta cubs
bajen supportrar
malin dahlström sångerska
foretagskredit
lyssna till uttal
nordiska kompaniet logo

Universitetsstyrelsen ställer sig bakom Sahlgrenska Life 20 oktober, 2020 Kommentera Vid sitt möte den 19 oktober ställde sig Göteborgs universitets styrelse bakom att det strategiska lokalprojektet Sahlgrenska Life ska gå vidare, men påpekar vikten av att beakta konsekvenserna för ekonomin.

6 years ago. Biblioteket, · November, · Bibliotek, · Nordlund,  FS 1.3.2-426-19.