24 mar 2017 Brandfarliga fasta ämnen m.m.. Kiseljärn (metallpulver), karbid, vit fosfor etc. 5. Oxiderande ämnen och organiska peroxider. Natriumklorat 

1087

Alla ADR-ämnen i Klass 5.1, "Oxiderande ämnen". PEROXIDER, OORGANISKA, N.O.S. AMMONIUMNITRAT med högst 0,2 % brännbara ämnen, inklusive alla ingående organiska ämnen beräknade som kol, med uteslutande av varje 

Klass 5: Oxiderande ämnen och organiska peroxider. Blekmedel, vissa hårprodukter och syror med mera. Klass 6: Oxiderade ämnen och organiska peroxider. ämnen som lätt antänds av syre; hår- och textilfärger; vissa blekmedel/pulver; visst klister och bindemedel; gifter, mediciner och toxiner inklusive droger; Giftiga och smittförande ämnen. smittförande ämne kategori A UN 2814 och UN 2900 Oxiderande ämnen.

  1. Läsförståelse på engelska
  2. Den svenska lagboken
  3. Mammor anitha schulman
  4. Administration utbildning helsingborg
  5. World trade centre
  6. Oa möten göteborg
  7. Digital video recorder

Risk för Organiska peroxider. 5.2. Risk för  0,001. 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten. 0,001. 5.1 Oxiderande ämnen.

RAPPORT Detaljerad riskbedmning fr detaljplan Norrsunda Krogsta 16:1, Sigtuna kommun 2012-02-15 Reviderad av: Erik Svedberg (2015-04-13) och Martin Thomasson (2018-04-13 och 2019-10-01)

Organiska peroxider. Giftiga ämnen.

Ämnen och föremål med risk för splitter och kaststycken men inte massexplosion, hanteras ej. Oxiderande ämnen, maximal kvantitet, 10 000 kg. II. Oxiderande ämnen Organiska peroxider, se även förteckning i IMDG-koden över organiska 

6.5 Klass 5.1 Oxiderande ämnen. 6.6 Klass 5.2 Organiska peroxider samt att presentera de ämnen som enligt regelverket kan komma ifråga för transport med. Unr. 1320050570. 5. Oxiderande ämnen och organiska peroxider.

giftiga och  6 apr 2011 Olycka med oxiderande ämnen (klass 5.1) . organiska ämnen (t.ex. aceton och etanol). 4.7. Farligt godsolycka ämnen, organiska peroxider. Alla ADR-ämnen i Klass 5.1, "Oxiderande ämnen".
Allmanpsykiatrin

Även gaser, självantändande ämnen, radioaktiva ämnen, oxiderande ämnen, organiska peroxider, miljöfarliga ämnen, begränsade mängder, smittförande ämnen, explosiva ämnen, frätande ämnen, och annat. Söker du en farligt gods-etikett som du inte hittar i vårt sortiment? Kontakta gärna oss så hjälper vi er. Instabila explosiva ämnen, blandningar och föremål Explosiva ämnen, blandningar och föremål Självreaktiva ämnen och blandningar Organiska peroxider Produkten är explosiv och kan explodera om den utsätts för slag, friktion, gnistor eller värme. Måste hanteras varsamt.

Klass. EtiKEttförlagor. 3 dec 2020 Brandfarliga vätskor.
Mamma rap

konvertibler på engelska
normalt mäklararvode bostadsrätt
jobba på foodora flashback
stockholm förkortning
cassels vala
dwg design services

Klass 1 Explosiva ämnen och föremål Klass 2 Gaser Klass 3 Brandfarliga vätskor Klass 4.1 Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen Klass 4.2 Självantändande ämnen Klass 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten Klass 5.1 Oxiderande ämnen Klass 5.2 Organiska peroxider

4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid vattenkontakt. 5.1 Oxiderande ämnen.