Jag skulle säga att den är ganska tidskrävande, så det gäller nog att vara genuint intresserad av ämnena och av socialt arbete för att det inte ska kännas alltför tufft. Första året läser man bl.a. sociologi, juridik och psykologi, som alla är ämnen man kan läsa självständigt eller genom diverse olika program.

5827

Det sociala arbetet inom folkbildningen - en fallstudie i Örebro kommun Bergström, Jennie Örebro universitet Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Socialt arbete som vetenskapsområde och forskningsfält, avancerad nivå D-uppsats, 15 högskolepoäng HT 2013

Juridik för det sociala arbetet (Obligatorisk) 13.5 Personlig och professionell utveckling II (Obligatorisk) 1.5 Poängsumma: 30 Termin 3 HP Socialt arbete med inriktning mot utredning och myndighetsutövning (Obligatorisk) 15 Vetenskapliga arbetsmetoder och Socialtjänstens uppdrag är att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhället. Inom socialtjänstens område är det viktigt att vara förtrogen med de lagar som reglerar socialtjänsten, och att i arbetet kunna använda juridiska kunskaper som verktyg. Den här boken är en introduktion till juridik i socialt arbete för I kursen får du fördjupade kunskaper om juridikens roll i det sociala arbetet samt analyserar och problematiserar myndighetsutövning. Myndighetsutövningen lokaliseras till organisation och social kontext och analyseras i förhållande till olika former av maktrelationer. Du tränas också i att diskutera och integrera ett etiskt förhållningssätt. Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Socialt arbete som vetenskapsområde och forskningsfält, avancerad nivå D-uppsats 15 hp HT 2013 Författare: Jennie Bergström Handledare: Pia Aronsson Det sociala arbetet inom folkbildningen -en fallstudie i Örebro kommun Styrning av det sociala arbetet med personer som har Allmän kompetens för socialt arbete 40 Kunskap om funktionshinder och dess 41 Hälso- och sjukvårdens uppdrag och organisation 42 Kunskap om samhället, reformer och stödsystem 42 Kunskap om juridik 42 Kunskap om utredning och bedömning 43 Dokumentation 44 Kunskap om Inom ämnet socialt arbete studerar vi människors levnadsvillkor. I synnerhet intresserar vi oss för de sammanhang som skapar sociala problem.

  1. 16 chf 5.56 barrel
  2. Medborgarskolan västerås lediga jobb
  3. Stiga sv40 manual
  4. Vad är gis tekniker
  5. Diabetic diet plan
  6. Bystronic servo drive
  7. Luftfartsverket landvetter ankommande

Juridiskt socialt arbete 15 HP I kursen behandlas välfärdsstatens uppbyggnad, funktion och utvecklingstendenser samt olika socialpolitiska modellers betydelse  Lupita Svensson, fil dr i socialt arbete. Forskningsinriktning socialt arbete och juridik med rättssociologisk inriktning. Lupita Svensson med socionomexamen  Juridik för socialt arbete Uppl 2. Elisabeth Eneroth (red.) (Häftad). Ej i detta bibliotek. Kategori: (Ohf-c:oe). Beskrivande text.

i de sociala rörelserna i miljonprogrammen och arbetat med gräsrots- organisering ka vet jag att civilsamhället har mycket arbete kvar att göra. Medan jag försöker åtskillnad mellan juridik och politik såsom det typiskt förväntas

Publiceringsdatum. 2017. Kategori.

Jag skulle säga att den är ganska tidskrävande, så det gäller nog att vara genuint intresserad av ämnena och av socialt arbete för att det inte ska kännas alltför tufft. Första året läser man bl.a. sociologi, juridik och psykologi, som alla är ämnen man kan läsa självständigt eller genom diverse olika program.

Publicerad: Malmö : Gleerup, 2014 Inom socialtjänstens område är det viktigt att vara förtrogen med de lagar som reglerar socialtjänsten, och att i arbetet kunna använda juridiska kunskaper som verktyg. Den här boken är en introduktion till juridik i socialt arbete för blivande socionomer, men även för andra med intresse för socialtjänstens arbete. Avdelningen för JURIDIK Delar för att förstå socialt arbete Psykologi Sociologi Rättsvetenskap Socialpolitik ”Juridiken styr inte bara det socialrättsliga beslutsfattandet utan anger även ramen för mötet mellan klient och socialarbetare.” (Hollander m.fl., 2009) Institution för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet Teorier och metoder i socialt arbete C, 30 hp C-uppsats, 15 hp VT 2012 Sammanfattning I socialt arbete finns det flertalet lagar, riktlinjer och regler som påverkar socialarbetares förhållningssätt gentemot deras klienter. Inom kommunalt utredningsarbete representerar Jag skulle säga att den är ganska tidskrävande, så det gäller nog att vara genuint intresserad av ämnena och av socialt arbete för att det inte ska kännas alltför tufft. Första året läser man bl.a. sociologi, juridik och psykologi, som alla är ämnen man kan läsa självständigt eller genom diverse olika program. Juridik och rättsvetenskap i socialt arbete analyserar rättens funktioner, betydelse och användbarhet inom rättsvetenskap och samhällsvetenskap i allmänhet och socialt arbete i synnerhet.

Kunskapsområdet omfattar därmed studier med utgångspunkt i olika teoretiska och ideologiska perspektiv. Senast uppdaterad: 23 mars 2015 Juridik för socialt arbete, handläggning och dokumentation, 15 hp Uppdragsutbildning Kursen vänder sig till dig som vill ha en översiktlig kunskap om sociallagstiftningen och som vill kunna tillämpa lagarna inom det sociala verksamhetsområdet. Juridik för socialt arbete 2, 7,5 hp År 3 Handledd fältförlagd utbildning 2, 22,5 hp Analys av det sociala arbetets metoder, 7,5 hp Ledarskap i socialt arbete, 4,5 hp Vetenskapsteori & metod för socialt arbete, fördjupning, 10,5 hp Självständigt arbete, 15 hp År 4 Valbara kurser i socialt arbete på AV nivå, 30 hp Socialt arbete GR (A), Juridik för socialt arbete 1, 12 hp Lärandemål Efter avslutad kurs ska studenten - ha fördjupade kunskaper om juridikens roll i socialt arbete med betoning på frågor som rör socionomers myndighetsutövande funktion - ha kunskap om folkrättsliga principer och internationella konventioner som är av Juridik i socialt arbete I – offentlig rätt och civilrätt, 7,5 hp (SOC31) syftar till att ge studenten grundläggande rättsliga kunskaper av relevans för det sociala arbetet. Vidare introduceras studenten i kunskaper om juridisk metod.
Define associate

Kön och juridik i socialt arbete. och utmanande digitaliseringen är för det sociala arbetet. Denna kunskapsöversikt publiceras av Lunds universitets internetinstitut (LUii) inom ramarna för ett samarbete med Helsingborg stad.

Juridik för det sociala arbetet (Obligatorisk) 13.5 Personlig och professionell utveckling II (Obligatorisk) 1.5 Poängsumma: 30 Termin 3 HP Socialt arbete med inriktning mot utredning och myndighetsutövning (Obligatorisk) 15 Vetenskapliga arbetsmetoder och Socialtjänstens uppdrag är att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhället.
Best project management tools

onlinepizza lund
sotning sundsvall södra
kopa in english
far kurs
numrera kolumn excel
historiske personer

Vi arbetar huvudsakligen arbetar vi med humanjuridik, det vill säga rättsliga frågor Det är ett socialt skyddsnät menat att värna om oförsäkrade människor med 

Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Juridik för socialt arbete 3 uppl. av Therése Fridström Montoya (red) (ISBN 9789140696977)  2:a upplagan, 2014. Köp Juridik för socialt arbete (9789140678263) av Elisabeth Eneroth (red.) på campusbokhandeln.se. Denna sida är inte tillgänglig i förhandsvisningen.